Europakommissionen har lagt fram sitt budgetförslag för de kommande sju åren. Mitt i kommunikationshysterin hamnade fokus på den ganska marginella fyraprocentiga nedskärningen av direktstödet till EU:s lantbrukare. Viktigare var vad som inte sas.

EU:s jordbrukspolitik i Sverige har två starka pelare, direktstöd och landsbygdsutveckling. Inom Copa/Cogeca konstaterade vi att gårdar i Sverige står inför stora nedskärningar i landsbygdsprogrammet.
Den högljudda kommunikationen kring fyraprocentsbantningen överröstade totalt medlemsländernas intresse för att bibehålla ett starkt landsbygdsprogram. Den enda referensen till detta vara att be medlemsländerna att bidra mer och lova en högre nationell medfinansiering av programmet.

Vi förväntar oss att Sveriges regering försvarar sina bönders intressen i förhandlingarna om EU-budgeten. Europa behöver göra mer på andra politikområden, men bönderna kan inte bära konsekvenserna av detta.

Inom Copa-Cogeca anses Sveriges bönder ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Det har inte skyddat dem från det hårda ekonomiska läge som hela Europas jordbruk upplever. Tiderna är tuffa, även i Sverige. Våra svenska kollegor förtjänar sitt direktstöd. Rör inte det!

När medlemsländerna kämpar för att behålla sina ambitiösa planer för landsbygdsprogrammet söker de ytterligare finansieringsmöjligheter. Som borde komma från EU eller en nationell budget. Vi befarar att några kommer att föra över så mycket medel som möjligt från den första pelaren för att täcka behovet i den andra pelaren. Det är som att förlänga sin filt genom att klippa bort en bit i ena änden och sy fast den i den andra.
Mitt budskap till den svenska regeringen är: Se till att den ekonomiska filten är tillräckligt lång för att täcka Sveriges bönder!
Pekka Pesonen
Generalsekreterare i Copa-Cogeca