Ledningskollen möjliggör kontakt mellan den som ska gräva och de bolag som äger kablar och utrustning i marken där grävningen ska ske. Läs mer på ledningskollen.se

LRF om Ledningskollen.pdf Ledningskollen | PDF (82 kb)