Post- och pakethanteringen har mycket stor betydelse för möjligheterna att driva företag på landsbygden. Den växande e-handeln ger stora möjligheter att såväl konsumera som sälja produkter på distans. Samtidigt som paketleveranser blir allt viktigare, är posten fortsatt viktig, framförallt för småföretagare i landsbygd. Med bristande uppkoppling är digitala lösningar inte ett alternativ för många. För det gröna näringslivet är det många varor som kräver snabba leveranser, allt från semindoser till reservdelar. Därför är snabbare och mer tillgänglig post- och paketservice till rimliga priser en strategisk fråga.

I nuläget finns det flera bra lösningar för utdelning av försändelser, exempelvis lantbrevbärare och bussgods. Dessa måste värnas och vidareutvecklas. För att ytterligare förbättra snabbheten och tillgängligheten i systemet finns ett behov att tänka nytt, både hos staten och hos marknadens aktörer.

Det finns ett behov av att öka antalet utlämningsställen på landsbygden. Det kan exempelvis göras genom nya lösningar som fastighetsboxar, paketautomater eller fler alternativa ombud. Befintliga transporter borde i större utsträckning användas för att leverera fler former av försändelser, genom så kallad samdistribution. Nya tekniklösningar som kan innebära snabbare leveranser till lägre kostnad, såsom drönare eller autonoma fordon, bör stimuleras.

LRF vill att:

  • Nya lösningarför att öka antalet utlämningsställen och bidra till snabbare och effektivare leveranser av post och paket ska stimuleras

Kontakt

Wictoria Bondesson, Företagarvillkor och analys
Telefon: 010-184 45 40
E-post: wictoria.bondesson@lrf.se