EU-flaggan

LRF i Bryssel

Sedan 1989 har LRF ett kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU. Redan då insåg LRF att besluten i EU skulle få konsekvenser för svenskt lantbruk.

Brysselkontoret ska medverka till att beslut som tas av EUs olika institutioner blir så bra som möjligt för Sveriges bönder och deras kooperativa företag. Kontoret ansvarar också för kontakter med andra bondeorganisationer.

Tack vare personalen i Bryssel har LRF direkt tillgång till egna informationskällor och värdefull kunskap. Man kan följa utvecklingen i olika institutioner och påverka lagstiftningsförslag. Det är också värdefullt att komma in i ”EU-tänket” och hantera frågorna utifrån rätt perspektiv.