Det är frågor som jag ofta fått under mina dryga tio år i Bryssel för LRFs medlemmar. Svaret är att EU är ett oerhört stort och starkt projekt för fred, frihet, demokrati och frihandel. Som kommer att fortsätta jobba mot de målen även om ett land nu väljer att lämna den gemensamma framtidsdrömmen.

Att vara i Bryssel ger känslan av att ”det är här det händer”. EU påverkar det mesta en vanlig bonde i Sverige gör varje dag. 85 procent av all miljölagstiftning är till exempel baserad på EU-direktiv.

En ”vanlig” dag i Bryssel då? Att vara lobbyist för svenska bönder innebär att hela tiden försöka skapa och vårda relationer. Det är då det verkligen går att påverka. Påverkan handlar ju om att ta sitt ansvar i EU:s stora beslutsprocess. Och som representant för en av EU:s viktigaste sektorer, faktiskt den enda där vi har fullt ut gemensam politik, är det med stolthet jag gör det. LRF har många bra relationer, både till EU-parlamentariker och till EU-kommissionen och andra organisationer.

De möten som jag minns särskilt positivt är när förtroendevalda, det vill säga ”riktiga bönder”, har kommit hit och träffat höga beslutsfattare eller tjänstemän. När de har gett sin mycket verklighetsnära bild av hur beslut påverkar eller kan komma att påverka dem brukar det gå rakt in i hjärtat. Då har vi tillsammans gjort vårt jobb. EU vet vad LRF tycker och vi är en trovärdig part i processen. Så välkommen till Bryssel!

Ingrid Rydberg
Platschef LRFs Brysselkontor