EU-kommissionen motsvarar Europas ”regering” med 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. EU-kommissionen har ett antal generaldirektorat som motsvarar våra departement. Det är EU-kommissionen som lägger de förslag som EU-parlamentet och Ministerrådet ska ta ställning till.

EU-parlamentet består av 751 parlamentariker som finns på plats i Bryssel och är direktvalda av folket i Europa. EU-parlamentet motsvarar vår riksdag och representerar EU-medborgarna.

Ministerrådet är sammansatt av regeringsrepresentanter från de 28 medlemsländerna. Det finns tio Ministerråd som har möten med jämna mellanrum. EU:s alla jordbruksministrar träffas till exempel varje månad i Bryssel. Ministerrådet representerar regeringarna i respektive land.

EU:s årsbudget är drygt 160 miljarder euro. Den gemensamma jordbrukspolitiken motsvarar ungefär 40 procent av budgeten.

Copa Cogeca är den europeiska bondeorganisationen och en av de största lobbyorganisationerna i Bryssel. Man representerar mer än 15 miljoner bönder och över 70 enskilda bondeorganisationer.