Anna Törnfelt, ordförande i LRF Gotland, du tycker att det är viktigt att vara uppdaterad om vad som händer i Bryssel, varför?

– Jordbrukspolitiken ändrar sig hela tiden. Man behöver hänga med, få en helhetsbild, och då är kontakterna med LRFs Brysselkontor viktiga. Det kanske inte är så lätt för den enskilda medlemmen att hålla reda på allt, många lämnar ju till exempel bort sin EU-ansökan. Men jag tycker att vi förtroendevalda behöver vara pålästa och bevaka omvärlden så att vi kan reagera på om det händer något som påverkar våra näringar.

– Vi har också politiker och myndigheter som här på hemmaplan motiverar sina beslut med att de är enligt EU:s förordning. Och då har vi vid vissa tillfällen kunnat påpeka att de har övertolkat och krånglat till reglerna.

 Hur ser kontakterna med Bryssel ut?

– För några år sedan var hela Gotlands regionstyrelse nere på Brysselkontoret där man hade gjort ett gediget program för oss. Och till  regionstämman 2017 bjöd vi in Ingrid Rydberg som är platschef i Bryssel för att berätta om aktuella frågor. Vi känner också att de lyssnar på oss och tycker att det är viktigt för deras arbete på plats att få inspel från vardagen här. Så vi har en bra kommunikation åt båda håll.

Är du intresserad av att besöka Brysselkontoret? Prata med din region och be dem kontakta ingrid.rydberg@lrf.se eller axel.hansson@lrf.se.