Pelare 1 ska stabilisera priserna jordbruksprodukter och ge ett inkomststöd till jordbruket. Dels genom till exempel gårdsstödet som utgår med en summa per hektar, dels genom marknadsinstrument som innebär att EU kan finansiera uppköp och lagring av till exempel griskött eller mjölkpulver. Detta kallas intervention och gör att utbudet av produkterna minskar och priserna stabiliseras.

Pelare 2 är landsbygdsprogrammet som består av fyra olika övergripande mål: Att förbättra jordbrukets konkurrenskraft. Att göra jord- och skogsbruket mer miljö- och klimatvänligt. Generell landsbygdsutveckling. Och att stimulera lokal utveckling genom den så kallade Leadermodellen.

När reformen av CAP träder i kraft år 2023 kommer landsbygdsprogrammen tas bort. Istället ska varje land beskriva genomförandet av politiken för båda pelarna i nationella strategiska CAP-planer.