Det enade ställningstagandet är en bedrift i sig, eftersom förhållandena skiljer sig mycket mellan länderna och de sammanlagt drygt 70 olika medlemsorganisationerna.

Vill ha stark gemensam budget

Dokumentet kommer att vara det gemensamma svaret på den enkät som EU-kommissionen gett företagare, allmänhet och berörda organisationer i alla medlemsländer möjlighet att svara på. Resultatet visar så här långt att medborgarna vill ha säkra livsmedel av god kvalitet. Och schysta villkor för bönderna.

När det gäller Copa Cogecas ställningstagande slår man fast att det i första hand ska finnas en stark gemensam jordbruksbudget. Och att det handlar om att anpassa, modernisera och förenkla CAP och behålla systemet med två starka pelare. Man vill inte göra någon omstrukturering. Direktstöd ska bibehållas och gå till aktiva producenter.

Viktig att attrahera unga

Men, det är viktigt att jordbrukspolitiken förenklas eftersom byråkratin idag hämmar utveckling och innovation i Europas gröna näringsliv. Särskilt förgröningen upplevs som en börda av många. Det är också viktigt att den nya jordbrukspolitiken förmår göra landsbygden attraktiv för unga människor och stoppa utvandringen till städerna. Då krävs satsningar på infrastruktur och bredband.

En annan viktig punkt i dokumentet är att en större del av det konsumenterna betalar för maten ska gå till bönderna som behöver ha en starkare förhandlingsposition gentemot de stora livsmedelskedjorna.

Copa Cogeca är den europeiska bondeorganisationen och en av de största lobbyorganisationerna i Bryssel. Man representerar mer än 15 miljoner bönder och över 70 enskilda bondeorganisationer. Ordförande i den kooperativa delen, Cogeca, är Thomas Magnusson som tidigare var ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.