Efter flera år som ledamot, vice ordförande och nu ordförande i EU:s lantbrukskooperativa samarbetsorganisation Cogeca har jag hyfsat bra kännedom hur det fungerar i organisations-Bryssel.

Valberedningar saknas. Den avgående ordföranden har ansvaret att hitta en efterträdare. Sedan måste den som vill bli vald få stöd av vice ordförandena och deras organisationer. Därefter val på presidiemötet, där det kan dyka upp motkandidater. I gruppen ordföranden och vice ordföranden är det viktigt att det finns en geografisk balans mellan södra, norra och östra EU.

Det är också i övrigt stor skillnad mellan LRF och Copa Cogeca. Förtroendevalda är inte alls operativa, men mycket viktiga i lobbyarbetet. Generalsekreteraren Pekka Pesonen säger alltid till mig: ”Glöm inte att säga att du är bonde när du presenterar dig, Thomas”. Det är viktigt för trovärdigheten gentemot kommissionärer, parlamentariker och ministrar.

Det är en stor utmaning att nå enighet om gemensamma ställningstaganden i COGECA – och ännu mer så i Copa. Det är många medlemsländer och ännu fler medlemsorganisationer med väldigt olika intressen och prioriteringar. Frågorna bereds i tjänstemannaorganisationen och i arbetsgrupper med en blandning av bönder och tjänstemän.

De slutliga besluten tas i både Copa och Cogecas presidier och där blir det nästan alltid diskussion, ibland också reservationer. En omständlig och långdragen process, men samtidigt den enda möjliga. När väl besluten är fattade är de väl förankrade och det ger en stor styrka i lobbyarbetet.  Det är intressant och spännande och jag gillar det!

Thomas Magnusson
Ordförande Cogeca