Bruka för klimatet

Klimatmötet COP21

Under tiden för klimatmötet driver LRF frågor kring hur Sverige kan ta tillvara de gröna näringarnas möjligheter för en fossilfri framtid med hållbar livsmedelsproduktion genom att bruka för klimatet. Här kan du följa arbetet.

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris under klimatmötet COP21 för att enas om ett nytt klimatavtal. För det globala jordbruket är klimatförändringen, och de internationella avtal som ingås för att möta den, en av vår tids viktigaste frågor. På plats från LRFs Riksförbundsstyrelse finns Åsa Odell och Sven Erik Hammar. Följ dem och LRFs arbete på denna sida och med #brukaförklimatet på sociala medier.