Det här är LRFs hållning i klimatfrågan

De gröna näringarna påverkar och påverkas av klimatet. Vi har ett ansvar att vidta åtgärder för att minska vår egen negativa klimatpåverkan och näringarna måste anpassas till förändringarna.