Varför vill du göra en auktion under Musikhjälpen?

- När jag såg att musikhjälpen skulle handla om att ingen ska behöva fly undan klimatet så tyckte jag att det passade så bra för oss som lantbrukare att visa upp vad vi faktiskt gör för klimatgärningar. Vi arbetar ju varje dag för att vi ska kunna producera mat även i framtiden.

Vad ska ditt företag auktionera ut under Musikhjälpen?

- Vi på Kolstorp auktionerar ut en matresa där man följa hur klimatsmart mat blir till! Vi kommer låta ett antal personer under en dag åka runt och besöka olika typer av gårdar.  För att kunna visa på hela kedjan från den moderna primärproduktionen till slutprodukt kommer vi under dagen bjuda på lunch och fika gjort på svenska råvaror.

Vad är ditt mål med auktionen?

- Jag hoppas verkligen på att vi ska kunna få ihop en stor summa pengar för att hjälpa alla som är utsatta för klimatkatastrofer runt om i världen. Men något som bidrar till klimatnytta för hela världen långt efter Musikhjälpen är om vi får folk att vilja handla svenskt även i fortsättningen.

Vad krävs för att det ska bli stor spridning?

- Vi måste gå samman HELA LRF, då är vi starka! Därför uppmanar vi i LRF Östergötland att alla regioner och lokalavdelningar tar efter och samlas under samma budskap Svensk mat för bra klimat. Nu har vi verkligen chansen att nå ut till en ung publik som vill göra skillnad för välden, låt oss hjälpa dem!

Du hittar auktionen på Tradera