Faktabok om Sverige som Ekoland

I den här slutrapporten har vi samlat de fyra separata faktakompendier från LRF-projektet "Ökad svensk ekologisk produktion". Projektet pågick under 2017 – 2018 och finansierades med medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs hela slutrapporten här

Projektets olika faktakompendier uppdelade: 

Projektet har även gett ut följande faktablad i pdf-format.