Projektet hittills har gett ut följande faktablad i pdf-format. 

Faktakompendier: