PROGRAM

09.15 Registrering och kaffe.
Mingel och möten bland montrar.

10.00 Reflektioner kring omläggning till ekologisk produktion.
Peter Borring, ordförande LRF Östergötland.

10.20 Helikopterperspektivet.
Ökad ekologisk produktion kan göra svenskt lantbruk mera lönsamt. Men det finns flaskhalsar Ulrik Lovang, vd på Lovang Lantbrukskonsult.

11.00 Mättad eller fortfarande hungrig? 
Ekomarknaden på kort sikt, produktionsgren för produktionsgren. Eva Hagström Öberg, Regna Mat och Miljö.

11.20 Vad säger boksluten?
En jämförelse av lönsamheten mellan ekologisk och konventionell produktion. Jan Lagerroth, LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co).

11.45 Hur går det för dig? (1)
Intervju med Fredrik Hallberg, ekologisk växtodlare och konventionell grisuppfödare utanför Mariestad.

12.00 Lunch och mingel vid montrar.
Fråga företagen! Boka rådgivning!

13.00 Hur går det för dig? (2)
Intervju med Thomas Bengtsson, ekologisk mjölkproducent utanför Mariestad.

13.15 Hur mycket svensk ekospannmål kan vi sälja till bra priser?
Samtal med Göran Karlsson, produktmarknadschef Lantmännen, Charlotte Lindén, ansvarig för ekospannmål på Svenska Foder och Lisa Trolle, kvarnchef på Saltå Kvarn. Samtalet leds av Niclas Åkeson, frilansjournalist.

14.00 Vad tycker konsumenterna?
Ny studie om synen på Krav och ekologiskt. Anita Falkenek, vd och Katarina Wolf, marknadschef, Krav.

14.20 Svenska ekoråvaror – så går försäljningen.
Cecilia Ryegård, Ekoweb.

14.40 Förädlingsindustri och handel efterlyser mera svenska ekoråvaror.
Bliekobonde.nu.

14.55 Summering av dagen.
Peter Borring, ordförande LRF Östergötland.

15.00 Avslutning och fika.