1. Tar fram analys och prognoser kring produktion och marknad .

2. Sprider företagsexempel med lantbruk som nyligen ställt om till ekologiskt.

3. Arrangerar marknadsdagar för att öka kunskapen om affärsmässiga möjligheter med ekologiskt.

För mer information eller frågor, mejla projektledare Camilla Sandenskog .