LRF erbjuder affärsstödjande mötesplatser, verktyg och näringspolitiskt stöd. Genom samarbete med dagligvaruhandelns stora aktörer och satsningar på att öka andelen lokal mat i livsmedelsbutikernas hyllor skapas affärsmöjligheter för LRFs medlemmar.

Regelförenkling och utbildning

Att påverka politiker att skapa enklare regler och bättre förutsättningar är också en viktig del av vårt arbete för utvecklingen av den lokala livsmedelsförsäljningen och förädlingen.

LRF har tagit fram flera verktyg och utbildningar för att underlätta för medlemmar med lokal livsmedelsförsäljning och förädling.

Lokal mat på väg är en skrift med 10 goda exempel på klimatsmarta transportlösningar för närproducerad mat.

I texten Guide till småskalig livsmedelsförädling ges en inblick i lagstiftningen kring småskalig livsmedelsförädling.

Dessutom finns utbildningarna Vägen till marknaden och 10 Mervärdesgrepp  som en del av LRFs  Mervärdesskola.

Kontakt

Emma Johansson, Vik Marknadsutvecklare livsmedel
Telefon: 08-787 55 99
E-post: emma.johansson@lrf.se