Genom Årets Kock vill vi profilera den svenska råvaran och framhäva dess kvalitet och dess unika egenskaper

DEN GODA MATEN

Vi svenska bönder jobbar för att du ska kunna äta gott, och för att maten du sätter på bordet ska vara säker. Med säker mat menar vi att du ska kunna lita på att det finns en omtanke om människor, djur och natur hos oss som producerar våra livsmedel.

UNIKA RÅVAROR

Svenska råvaror kommer från odling med minsta möjliga användning av bekämpningsmedel och från djurhållning med naturligt friska djur. Det är naturligtvis enkelt att ge djuren antibiotika i förebyggande syfte. Då behöver man som bonde inte anstränga sig. Att jobba med omsorg om djur och natur kräver större insatser och blir lite dyrare. Men det känns så mycket bättre att kunna leverera säkra råvaror.