Skafferi Värmland samlar det bästa från värmländska gårdar och företräder i dagsläget närmare 40 värmländska producenter. Välkomna!

https://www.facebook.com/skafferivarmland