LRF

LRFs pressjour: 08-787 57 77
Linda Segerblom, kommunikationschef LRF: 08-787 52 91
Auni Hamberg, projektledare LRF Årets Kock: 070-277 00 85

Årets Kock

Hanna Halpern: general Årets Kock, 070-555 82 82