För att behandla bakteriesjukdomar behövs antibiotika till både människor och djur. Men använder vi för mycket antibiotika kan bakterierna anpassa sig och bli resistenta, vilket leder till att medicinerna förlorar sin effekt och inte längre fungerar.

Sverige är ett föregångsland
Sverige var första land i världen att förbjuda antibiotika för att få djur att växa fortare. Genom att ta väl hand om våra djur och ständigt arbeta med att hålla sjukdomar borta lyckas svenska bönder minimera antibiotikaanvändningen. Självklart ska sjuka djur få behandling men friska djur behöver ingen antibiotika. Därför har Sverige bönder ständigt lägst förbrukning inom EU.

Enligt WHO används det mer antibiotika i världen till friska djur än till sjuka människor. Det beror framför allt på att antibiotika ges till djur för att stimulera deras tillväxt och täcka över undermålig djurhållning. I många länder får djuren drygt 90 procent av all antibiotika som gruppbehandling i foder eller vatten. I Sverige är motsvarande siffra knappt 10 procent.

Ett vanligt missförstånd
Om djuren får antibiotika betyder det inte att det förekommer i köttet vi äter. Det är den onödigt stora användningen under djurets uppväxt som ger indirekta effekter på vår folkhälsa, eftersom det i sin tur skapar en ökning av antibiotikaresistenta bakterier.