För att nå dit har bonden en nyckelroll – det gröna näringslivet har lösningarna. Framtiden växer på åkern och i skogen och med rätt politiska förutsättningar kan bonden bruka sin jord och skog fullt ut och bidra med klimatsmart mat och energi.

Sveriges bönder är klimathjältar som genom sin kunskap, erfarenhet och tillgång till naturkapitalet sitter på lösningarna för klimatet. Bonden är en klimathjälte och genom att välja svensk mat kan konsumenten också bli det. En klimathjälte. 

Konsumenternas förtroende för bonden som matproducent är hög men i dag när allt fler vill göra en insats för klimatet och "rädda världen"  är det många som väljer en enkel utväg, nämligen att välja bort köttet, när det istället borde vara självklart för de som vill äta kött, att välja svenskt, att välja mat från någon du känner till. Sveriges bönder producerar mat på ett bra och säkert sätt, det kan du lita på.

LRF vill gärna att fler konsumenter ska sluta upp bakom det faktum att vi för klimatets skull både måste bruka jorden och skogen och i större utsträckning välja mat från Sverige när vi handlar i butiken

LRF har länge pratat om skogens betydelse för klimatet. Nu ska vi berätta  att Sveriges jordbruk är hållbart och en del av framtidens klimatlösningar.