Importerat griskött är billigare. Varför?
Importen av griskött har fördubblats under de senaste tio åren. Men trenden av ökad import vände våren 2014 (-9%) tack vare en stark efterfrågan på svenskt griskött. Debatten om hur djuruppfödningen fungerar i EU var säkert en stark bidragande faktor.

Svenskt griskött kostar mer än importerat, men är det inte värt att betala mer för att grisarna ska ha det bra?Svenska bönder tar väl hand om sina djur och det kostar lite mer. Det billiga priset för importerat kött är det någon annan som betalar ett högt pris för.

Fyra anledningar att välja svenskt fläskkött

  • Knorr på svansen. Grisar som inte har det bra får beteendestörningar och börjar bita varandra i svansen. I många EU-länder löser man problemet genom att klippa av svansen. I Sverige ser vi istället till att djuren mår bra, har tillräckligt med plats och har halm att leka med så att de inte får beteendestörningar. Och därför kan behålla sin fina knorr.
  • Nolltolerans mot salmonella. 2011 hittade europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet salmonellasmitta på var tredje grisgård i EU. Hos svenska och finska bönder hittades det ingen salmonella alls. Nolltoleransen innebär att man tar prov regelbundet bland annat på slakterier, skulle man mot förmodan hitta något så åtgärdas detta omgående. Sverige har en unikt låg förekomst av salmonella i livsmedelskedjan, man kan känna sig trygg med svenska köttråvaror.
  • Svensk djuromsorg. Svenska grisproducenter arbetar ständigt med förebyggande djuromsorg. Det innebär att miljö, skötsel, hygien och smittskydd sätts i centrum och att djuren ska kunna bete sig naturligt i en miljö som är väl anpassad för dem.
  • Minst antibiotika i EU. Ända sedan 1986 har det varit förbud mot tillväxtfrämjande antibiotika. Det enda hållbara sättet att inte behöva använda antibiotika är en god djuromsorg så att djuren håller sig friska. Svenska djur är friska och får minst antibiotika inom EU.

Ps.
En vanlig missuppfattning är att när djur får antibiotika leder det till antibiotika i det kött som man äter. Så är inte fallet. Problemet är större än så: överdriven antibiotikaanvändning har lett till att resistenta bakterier börjat utvecklas i världen. Det är allvarligt och ett hot mot folkhälsan.