Mot ljusare tider
Att vara mjölkbonde innebär stora utmaningar. Idag går bara 3 kr/l mjölk tillbaka till bonden. Framtiden ser dock ljusare ut för landets mjölkgårdar och ökad optimism råder. Priserna till de svenska mjölkbönderna låg i slutet av 2017 nära den högsta nivån på tio år. Mjölkbönderna är motorn i en levande landsbygd. Tänk om vi svenskar kunde välja mer svensk ost istället för importerad som idag uppgår till 60%. Om vi i Sverige väljer att konsumera ytterligare 1 kilo svensk ost per person skapas 900 nya jobb i vårt land, varav 400 inom jordbruket och 500 i övrig ekonomi.

Miljö mer än klimat
Miljö är så mycket mer än klimatpåverkan och det gör frågan ännu mer komplex. Om vi fortsätter att uppehålla oss vid korna så har de flesta vid det här laget hört att de rapar i så hög grad att klimatet riskerar att påverkas. Å andra sidan håller betande kor marker öppna och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Svensk mjölk- och köttproduktion är en förutsättning för att nå flera av de nationella miljökvalitetsmålen, framförallt när det gäller ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Varför ska jag välja mjölk från Sverige?

  • Är god, nyttig och klimatsmart. Mjölk är den dryck som ger mest näring i relation till sin klimatpåverkan.
  • Välkontrollerad och säker att dricka.
  • Är närproducerad, eftersom vi har mjölkproduktion i hela landet. Än så länge. Väljer du svenska mjölkprodukter är chansen större att du fortsatt kommer kunna köpa närproducerat.
  • Kommer från kor som är friska. Och friska kor behöver inte antibiotika. På det viset är svenska mjölkbönder med och bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens – både bland kor och människor.

Ps. Idag går bara 3kr/l mjölk tillbaka till våra bönder! Hjälp oss att ge mer tillbaka genom att välja svenskt i affären!