Varför ska jag fråga om maten kommer från Sverige?
Svensk mat håller genomgående hög kvalitet. I Sverige är vi långt framme när det gäller djur- och miljöskydd. Att värna om djur och natur är att värna om dig själv och andra.

  • Svenskt lantbruk använder minst antibiotika i EU. Med svenskt kött på tallriken bidrar du till en minskad användning globalt. Det är viktigt, för ju mer antibiotika som används, desto större risk att bakterierna utvecklar resistens.
  • Mat från Sveriges bönder ger jobb och tillväxt. Det ger oss bland annat en levande landsbygd från norr till söder med välfyllda matbutiker och förnybar el till våra hem.
  • När mat produceras i Sverige bidrar det till biologisk mångfald. För att vår natur ska tåla förändringar, så som klimatförändringar, behöver det finnas många olika djur, växter och insekter.
  • Sätter du gaffeln i en klimatbov? Om råvarorna är importerade så blir tyvärr svaret förmodligen ja. 70 % av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat.
  • Vårt svenska klimat, med mycket dagsljus under sommarhalvåret och låga temperaturer, ger oss aromämnen som gör att svenskodlad frukt och grönsaker smakar mer. Länge leve mersmaken!