Välj svensk mat för klimatet!
En ökad svensk livsmedesproduktion bidrar till en bättre miljö och lägre klimatpåverkan globalt. I Sverige finns idag ca 500 000 hektar åkermark som inte brukas. Samtidigt har klimatutsläppen från importerade livsmedel nästan fördubblats sedan 1993, från ca 4 miljoner ton till ca 8 miljoner ton.

Svensk mjölk- och nötköttproduktion har avsevärt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Svensk mjölkproduktion ger 44 % lägre utsläpp av växthusgaser och svensk nötköttsproduktion 70 % lägre jämfört med världssnittet.

Vill du äta klimatsmart?
Välj svenskt kött och svenska mjölkprodukter. 100 % av den mängd soja som svenska bönder köper är certifierad. På så sätt bidrar inte svenska bönder till skövling av regnskog. Allt fler använder egenproducerat protein för att minska miljöpåverkan.

Välj svensk frukt, bär, grönsaker och blommor för klimatet.
Sedan början av 2000-talet har energiförbrukningen i växthusodlingen mer än halverats samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat med mer än 80 %. Äpplen från Nya Zeeland kräver exempelvis 5,5–7,5 gånger så mycket energi och som svenska äpplen. Den största skillnaden ligger i transporten.

Svenska bönder arbetar kontinuerligt med att öka resurseffektiveten vilket minskar klimatpåverkan.

Följ oss på Facebook! - Maten ska kännas bra i magen