Svenskproducerad mat som krisberedskap
Ja, du läste rätt. Svensk mat är en del av vårt försvar, försörjningsberedskap kallas det för. Idag är världen mer orolig än tidigare därför har det blivit än viktigare att kunna försörja Sveriges befolkning. Ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige är importerad. Hamnar Sverige i kris och våra importvägar stängs blir det svårt att försörja befolkningen på bland annat livsmedel. Genom att köpa svenskt stödjer du svenska producenter!

Svenska kor sluter kretslopp
De svenska böndernas arbete bidrar till att sluta kretsloppet. Djuren äter gräs som vi människor inte kan äta. Från korna får vi gödsel som sen kan bli biogas till att värma hus eller köra bilar på. Rötresterna från biogasen blir sen biogödsel som får grödor att växa. För att vår natur ska tåla förändringar, så som klimatförändringar, behöver det finnas många olika växter, djur och insekter. Det svenska lantbruket ser till att vi behåller en biologisk mångfald. Mat från Sveriges bönder ger dessutom jobb och tillväxt i hela landet. Det upprätthåller en levande landsbygd så att alla människor får tillgång till matbutiker, energi och infrastrukturer, så som bredband.

Svenskproducerad mat för djur och natur  
Svensk mat tar extra mycket hänsyn till djur, natur och människor. Dels ligger den svenska matproduktionen i världsklass när det gäller minimal miljö- och klimatpåverkan. Dels smakar grönsaker, frukter och bättre i mun om de får mogna och utveckla smak och vitaminer på en planta nära dig. Det finns en stor stolthet över det hårda arbete som hela tiden läggs ner för att förbättra djuromsorgen, vilket bland annat lett till att svenska djur är bland de friskaste i världen. Därför är svenska livsmedel säkra och håller extra hög kvalitet.

Håll utkik!
Ett säkert tecken på att du väljer något gott från Sverige, är att du hittar märkningen "Från Sverige" på dina varor. Läs mer om märkningen här