Svensk mat vs importerad
Gör det så stor skillnad att välja svenska råvaror istället för importerade? Faktum är att hela 70 procent av växthusutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat. Väljer du svenska livsmedel så stödjer du också böndernas arbete att kontinuerligt minska sin klimatpåverkan, något de ständigt jobbar med. Ta till exempel energiförbrukningen i växthusodlingen – den har mer än halverats sedan början av 2000-talet samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat med mer än 80 %.

Svensk mat borde gå på export
Att vi svenskar köper så mycket importerad mat är synd. Egentligen borde det vara tvärtom: svensk mat borde exporteras mer. I Sverige har vi gott om färskvatten, egen foderproduktion och betesmarker som gör att vi kan producera kött med låg miljö- och klimatpåverkan. Dessutom har Sverige friska djur tack vare god djuromsorg och därmed den lägsta antibiotikaförbrukningen i EU (8 gånger mindre än Tyskland, 34 gånger mindre än Spanien). Inte undra på att vi är stolta över vår svenska matproduktion.

Vad väljer du?
Är det viktigt för dig att din mat är svensk? Svarar du ja är du i gott sällskap. Undersökningar visar att vi svenskar har stort förtroende för Sveriges bönder och de råvaror som kommer från odling och uppfödning. 71 procent tycker att Sveriges bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan. 88 procent av de tillfrågade värderar råvaror och mat från Sveriges bönder mycket eller ganska högt. Glädjande siffror tycker vi!