Svenskt kött kostar lite mer. 
Det här får du för pengarna. 

Det här är vad du betalar för när du väljer svenskt kött.

  • Djur som mår bra – svenskt lantbruk använder minst antibiotika i EU. Det är ett kvitto på det framgångsrika förebyggande arbetet eftersom friska djur inte behöver antibiotika.
  • Jobb och tillväxt - Mat från Sveriges bönder ger jobb och tillväxt. Det ger oss bland annat en levande landsbygd från norr till söder med tillgång till matbutiker, energi och infrastrukturer.
  • Biologisk mångfald och öppna landskap - När mat produceras i Sverige bidrar det till biologisk mångfald. För att vår natur ska tåla förändringar, så som klimatförändringar, behöver det finnas många olika djur, växter och insekter.
  • Krisberedskap - Ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige är importerad. Hamnar Sverige i kris och våra importvägar stängs blir det svårt att försörja befolkningen på bland annat livsmedel. Genom att köpa svenskt stödjer du svensk matproduktion och ger oss en säkrare framtid.