5 viktiga punkter om svensk havre

1. Havregryn innehåller 13 gram protein per 100 gram, vilket är högt i jämförelse med andra spannmål.

2. Proteinerna är byggda av essentiella aminosyror som kroppen inte kan producera själv utan måste få från maten. Några av de viktigaste är lysin, metionin och tryptofan.

3. Hälsosambandet mellan intag av betaglukan (fiber) från havre och sänkt kolesterol är starkt utifrån resultaten av många forskningsstudier.

4. Nya sorter innehåller mer betaglukan och protein.

5. Arbetet med forskning och utveckling av sorter med fokus på hälsa bedrivs bland annat från ScanOats, ett forskningscentrum som nyligen beviljats 100 miljoner kronor för sin verksamhet. Det är den största satsning i Sverige som gjorts på en enskild gröda. Se mer på scanoats.se