Vi vill underlätta för våra medlemmar att öka antalet affärer med den offentliga sektorn och att alla känner att de tuffa djurskyddskraven hänger ihop med upphandlingar.

LRF jobbar för att miljö- och djurskydd och produktionsmetod ska kunna beaktas vid offentlig upphandling. Det har fått genomslag i EUs nya direktiv för offentlig upphandling som gör det lättare för myndigheter att ställa krav på just miljö- och djurskydd och produktionsmetod. Det nya direktivet ska också underlätta för små och medelstora företag att lägga anbud på kontrakt. Vi vill att dessa regelförenklingar blir verklighet i den nya Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Flera kommuner ställer krav i nivå med svensk lagstiftning när de gör offentliga upphandlingar.

Samarbete med grossister

LRF samarbetar och med grossistföretaget Martin & Servera för att lyfta den svenska maten och underlätta för kunder som vill köpa lokalt producerade produkter.

LÄS MER: Konsten att upphandla svenska mervärden. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Kontakt

Axel Hansson
Ansvarig för offentlig upphandling, LRF
010-184 25 48
axel.hansson@lrf.se