Nöt och gris

De nya hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött innehåller bland annat krav på djurskydd, antibiotika och klimat. Den nationella livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten kravpaket som gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet.
De publicerade kriterierna hittar ni i kriteriebiblioteket.

Läs gärna nyheten och blogginlägget som handlar specifikt om detta och där även åtgärdsdokument med alla ändringar finns.

Lamm och mjölk

Under 2020 planerar Upphandlingsmyndigheten att uppdatera kriterierna för produktgrupperna mjölk och lammkött. En arbetsgrupp är bildad på LRF med deltagare från LRF Kött och LRF Mjölk som är rådgivande i kriterieprocessen. De nya hållbarhetskriterierna för lamm och mjölk, planeras vara klara i årsskiftet och lanseras 2021.
Läs mer här

Kontakt

Auni Hamberg
LRF
010-184 41 89
auni.hamberg@lrf.se