Bakgrund

Projektet MATtanken är finansierat från landsbygdsprogrammet 2014-2020  i samarbete med Jordbruksverket, LRF och Sveriges konsumenter. Arbetet i projektet startade december 2017. 

Mål och syfte

De offentliga måltiderna är en viktig kommunikationskanal. Via måltider kan man sprida kunskap om god matkvalitet, goda matvanor, en stark matkultur samt kunskap om vad som långsiktigt hållbar mat ur olika aspekter. MatTanken är en mötesplats, där olika aktörer kan komma samman och öka kunskap och på sikt en högre kvalitet på de offentliga måltiderna.

MatTanken driver frågor som rör utveckling av de offentliga måltiderna, medverkar  i olika sammanhang där offentliga måltidsfrågor diskuteras och är en  samarbetspartner i olika offentliga måltidssammanhang, myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och branschorganisationer. Projektet har tagit en drivande roll i flera frågor, exempelvis om möjligheten att få information om ursprung på livsmedel i de offentliga köken.

Inspiration och fakta

 www.MATtanken.se. Här finns inspirerande artiklar och ett antal faktaartiklar. Webbinarier med olika tema i utbildningssyfte. Tidigare webbinarium kan du se här.

Webbinarium och utbildning

Webbinarium om ursprungsmärkning av livsmedel.

I detta webbinarium presenteras det arbete som MATtanken gjort tillsammans med Kost & Näring för att definiera de utmaningar och önskemål som finns inom den offentliga sektorn kring ursprungsmärkning av livsmedel. Se det inspelade webbinariet.

Sociala medier

Följ MatTanken på Facebook

Kontakt

Auni Hamberg
LRF
010-184 41 89
auni.hamberg@lrf.se