Vad som köps in har stor betydelse för miljön, djuren och livsmedelsproducenterna.

Riktlinjerna kan fungera som stöd vid policyutveckling och upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Sjukhusmåltiderna är en del av det regionala utvecklings-, hållbarhets- och folkhälsoarbetet och det är upp till varje region, nämnd, förvaltning eller sjukhus att styra och organisera arbetet med mat och måltider på sjukhus.

Vad som köps in har därför stor betydelse för miljön, djuren och livsmedelsproducenterna., exempel ur riktlinjerna är bland annat:

Välj kött, fisk, fågel, ägg och mjölkprodukter som kommer från producenter med ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Öka andelen livsmedel som ger positiv påverkan på miljön och minska andelen med negativ miljöpåverkan bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetmål i Agenda 2030, de nationella miljömålen, den nationella livsmedelsstrategin samt regionernas egna miljömål och livsmedelsstrategier.

Ställ krav på den mat som köps in. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns hållbarhetskriterier som kan användas för att ta hänsyn till miljö, djurskydd och sociala villkor.

Länk här 

3 snabba tips

1. Välj animaliska livsmedel med hänsyn till miljö och djurskydd.

2. Välj grönsaker i säsong och närproducerat

3. Välj rapsolja istället för olivolja

Ur rapporten sida 40 – 41

Hållbart kött

“ I jämförelse med andra länder står sig svensk köttproduktion väl, med både lägre klimatpåverkan och låg användning av antibiotika, vilket är ett resultat av god djurhälsa och ett gott djurskydd. Nötkött som kommer från mjölkkor har mindre miljöpåverkan per kilo kött eftersom miljöpåverkan fördelas även på mjölken.”

Miljösmarta grönsaker, frukt o bär

Sida 41 : Känsliga grönsaker, frukter och bär som transporteras med flyg eller långa kyltransporter har större klimatpåverkan, och kan leda till mer matsvinn, än tåligare vegetabilier. Det är därför miljösmart att välja känsliga sorter efter säsong i närområdet.

Goda Mjölken

Sida 41 De flesta mejeriprodukter kommer från kor som likt andra idisslande djur bidrar till utsläpp av växthusgasen metan, vilket är negativt för klimatet. Samtidigt kan betande djur göra en insats för miljön. I exempelvis Sverige bidrar de till ett rikt odlingslandskap och till att naturbetesmarker hålls öppna. Det gynnar många hotade arter. Ekologiska mejeriprodukter bidrar till giftfri miljö och biologisk mångfald.

Läs hela rapporten här