Anmäl dig till nystartade nätverket

Vildsvinskött är i dagsläget en underutnyttjad viltråvara. Satsningen inleds med att MATtanken drar igång ett vildsvinsnätverk. Vill du vara med i det nystartade nätverket? Anmäl dig här

Tematräff vildsvin, Jordbruksverket och Tillväxtverket

Den 23 september genomför Jordbruksverket och Tillväxtverket en träff med tema: Hur tar vi tillvara på det vilda köttets potential från skog till bord - möjligheter och utmaningar?  Anmäl dig här

Detta ingår i Vildsvinspaketet

Inom ramen för handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin skapade regeringen ett så kallat Vildsvinspaket som fördelades ut i april 2020. I Vildsvinspaket ingår flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Läs mer om Vildsvinspaketet och hur mer vildsvinskött ska nå konsumenterna.

lrf.se/vildsvin kan du läsa mer om hur LRF jobbar med frågan.