Anmäl dig till nystartade nätverket

Vildsvinskött är i dagsläget en underutnyttjad viltråvara. Vill du vara med i det nystartade nätverket? Ja, jag vill vara med i vildsvinsnätverket

Läs mer om Vildsvinsnätverket här

Detta ingår i Vildsvinspaketet

Inom ramen för handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin skapade regeringen ett så kallat Vildsvinspaket som fördelades ut i april 2020. I Vildsvinspaket ingår flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vildsvinspaketet består av 17 olika projekt för att främja att mer vildsvinskött ska hamna på konsumenternas tallrik! Här är fyra nya projekt.

Läs mer på Jordbruksverket: Så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna

lrf.se/vildsvin kan du läsa mer om hur LRF jobbar med frågan.