LRFs ostkampanj 2016

Välj svensk ost

Genom osten lyfter vi mjölken. LRF opinionsbildar för att fler konsumenter ska köpa svensk ost. Även inom offentlig upphandling finns stor potential att öka inköpen av svensk ost.