LRF startade under våren Mjölkjouren. Detta som ytterligare ett steg och fortsättning på höstens insatser att stötta LRFs medlemmar som är mjölkproducenter som verkar i en tuff marknadssituation. LRF ska stötta mjölken genom att lyfta osten.

Under tiden maj till november genomför LRFs regioner ostaktiviteter runt om i utvalda butiker. Där får konsumenter veta mer om den goda svenska osten och bjuds på smakprover. Regionerna kan om det passar även koppla på andra planerade aktiviteter till temat ost.

Butiksaktiviteter genomförs tillsammans med de mejerier som finns representerade i regionen, både större och mindre. Mejerierna kommer att få relevant information och bakgrundsfakta så att de på alla sätt ska kunna stötta ostaktiviteterna i butiker som regionen har valt ut och kanske redan har ett samarbete med.

Mer info om butiksaktivitet och kontakt.
Vill du ordna aktivitet i din region där osten kan vara en del och möjlighet att förstärka LRFs budskap, hör av er för diskussion till;

Rose-Marie Winqvist LRF Sydost.
Nationell samordnare för aktiviteter kopplat till osten.
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se
Tel.0761-47 06 03