LRF vill att myndighetsutövningen moderniseras så att företagsklimatet blir bättre och reglerna lättare att följa. Detta kommer att man att arbeta med inom hela LRF och i mängder av möten med myndigheter.  

– De flesta företagare har exempel på när myndighetskontakter inte fungerar. I vårt förändringsarbete tar vi avstamp i att det trots allt finns både myndigheter och enskilda tjänstemän som redan gör ett bra jobb. Under 2019 vill vi att många goda förebilder visar vägen, så att fler upptäcker fördelarna med att arbeta på ett nytt sätt, säger Åsa Hill, juridisk expert på LRF och delaktig i satsningen. 

Idag känner många oro inför kontakten med myndigheter, för att inte uppfylla alla krav, för oförutsedda besked, över att bli misstrodd, för besök av en ny tjänsteman som gör en annan bedömning än sin företrädare, eller att inte få ett tillstånd i tid. Myndigheternas agerande behöver vara förutsägbart och lätt att förstå.  

– Ingen myndighet skulle motsätta sig att deras arbete måste vara rättssäkert. Trots det fortsätter länsstyrelser eller enskilda tjänstemän att göra olika bedömningar i fall som borde bedömas lika, säger Åsa Hill.   

Under året kommer förtroendevalda och LRFs tjänstemän – genom möten, kunskapsspridning och goda exempel – arbeta för att myndighetsutövningen blir bättre. Förhoppningen är att LRFs medlemmar redan under året ska märka en positiv förändring i myndigheternas attityd och arbetssätt. 

Artikeln publicerades i Land Lantbruk den 18 januari 2019.

Det här kan du göra: 

  1. Hjälp till att sprida och dela kunskap om god myndighetsutövning, till exempel på LRFs Facebook, Twitter och Instagram. Ju fler som pratar om frågan desto bättre.   
  2. Var och en kan bidra genom att vara trevlig även om LRF vill att myndigheterna tar ledarskapet i alla kontakter. 
  3. Ta del av filmer, artiklar, frågor och svar och annan information på lrf.se/godmyndighetsutovning