Ett av näringens problem är att få tag på arbetskraft för kort säsongsarbete till exempel skörd av färska produkter såsom jordgubbar. En lösning för att lösa arbetskraftsbehovet är att anställa personer från tredje land, det vill säga personer som kommer och jobbar i Sverige från ett icke EU-land till exempel Ukraina eller Serbien. För att dessa personer ska få komma och arbeta i Sverige krävs arbetstillstånd för dessa personer. Det är arbetsgivaren som söker arbetstillstånd hos Migrationsverket.

Ansökan för arbetstillstånd för tillfällig arbetskraft från tredje land görs på Migrationsverkets hemsida.

Många företagare tycker att det är svårt att göra en ansökan på verkets hemsida och det finns LRF-medlemmar som fått avslag på ansökan för att det blivit formella ifyllnadsfel.

- Vi har till och med fått förslag från medlemmar om att de vill att LRF tar fram en manual för hur man fyller i en ansökan på Migrationsverkets hemsida. Då kan du förstå att det inte är en bra blankett, säger Marcus Söderlind.

En företagare berättade på ett medlemsmöte hur han saknat arbetskraft till sin bärskörd för att han fyllt i att det handlade om ett bärföretag. Men enligt Migrationsverket är bärföretag företag med vilda bär, inte odlade bär. Så han fick nej på ansökan. Att i detta sena skede få ett avslag äventyrar hela verksamheten i företaget.

Borde vara inriktade på att hjälpa göra rätt

Marcus Söderlind tycker att myndigheter generellt borde vara mer inriktade på att hjälpa så att det blir rätt och att syftet med regler och lagstiftning uppnås.

- Det är väl bättre att folk gör rätt än att man utfärdar många förelägganden? Det är inte vettigt att det är så krångligt att man inte förstår reglerna, eller hur man ska göra, så att man får ett straff eller en sanktion. Det främjar inte att folk vill utveckla sin verksamhet.

Ett annat problem är den tid det tar för Migrationsverket att ge tillstånd för arbetskraft från tredje land.

- Det är väldigt besvärligt att handläggningstiden många gånger är lång. Det är en stor osäkerhet i det.

En företagare fick delvis avslag på sin ansökan om arbetskraft från tredje land för att Migrationsverket bedömde att han inte skulle ha råd med lönen till så många personer.

- De krävde att företagaren skulle ha hela lönesumman i förväg. Men hur skulle det ske? Han måste ju först sälja bären för att få pengarna.

Han fick delvis avslag och fick tillstånd för ungefär hälften av antalet personer som begärts. Det äventyrade skörden och när det gäller jordgubbar kan inte skörden vänta till senare.