På vilket sätt kan möten och samtal vara svåra? 
– Så länge man tycker lika brukar allt fungera bra och dialogen flyta på. Men det kan bli svårare när man tycker olika. Då gäller det att anstränga sig för att förstå den andra.  

Vad tänker du om relationen myndigheter-företagare? 
– Att man har olika roller men är likvärdiga som människor. Kanske känner man sig som företagare ibland utsatt eller kontrollerad när en inspektör kommer. Då kan det hjälpa att tänka att den här personen utför ett arbete som också är viktigt och gör det efter bästa förmåga.  

Hur menar du att man har olika roller? 
– Myndighetspersonens roll är att kontrollera lagstiftning och erbjuda hjälp, därför besöker hen företaget. Den andras roll är att vara lantbrukare, kanske med djur, och då ingår det att verksamheten kontrolleras. Om detta behöver de samarbeta och här har båda två lika mycket rätt att ta plats.  

Vad lär du inspektörerna i dina utbildningar? 
– Mycket handlar om att lyssna in den andre. Jag ber inspektörerna att sätta sig in i företagarens situation genom att ställa frågor och lyssna på vad han eller hon tycker och tänker om det som diskuteras. Det här är saker man kan träna sig på och lära sig.   

Om en företagare känner sig överrumplad av en inspektör på besök, vad gör man? 
– Man kan faktiskt be om att få stanna upp en stund. Kanske behöver man få veta lite mer om vem personen är, vad som ska inspekteras och varför, och hur lång tid det kommer att ta. Man har rätt att inte förstå och att fråga, det hjälper inspektören. 

Artikeln publicerades i Land Lantbruk den 18 januari 2019.

Hans Wikströms 5 tips 

  1. Förbered dig inför mötet.
  2. Bidra så gott du kan. Det är alltid lättast att påverka det man själv gör.  
  3. Undvik att gå i konfrontation. Främja en god dialog, det gynnar alltid resultatet. Säg till exempel: Så här tänker jag, hur ser du på det? 
  4. Bestäm dig för att vara den som anstränger sig för att verkligen försöka förstå den andra. Det hjälper er att komma framåt, även om ni inte tycker lika i sak. 
  5. Berätta vad du tänker. Har du frågor så ställ dem, behöver du tänka en stund så säg det och om du är orolig så berätta det. Ett samtal blir bra om man varvar att lyssna, svara, fråga och informera.