-Myndigheter behöver inspirera sin personal i hur man bemöter medborgare. Egentligen är det bara en tankevända man behöver göra. Det är ganska grundläggande egentligen kan man tycka, säger Sofia Karlsson, regionordförande i LRF i Västra Götaland.

Rättviksmodellen inspirerar

Inspirationen är den så kallade Rättviksmodellen som handlar om hur myndigheter kan göra livet lättare för bygdens företagare. LRF-regionen har samlat kommungruppsordföranden och representanter från varje kommun för utbildning.

Det har haft effekt. Ett par kommuner har bestämt sig för att jobba efter modellen som i korthet handlar om att myndigheter i första hand ska hjälpa människor att göra rätt istället för att leta fel. Bemötandet från myndigheter är avgörande när företagarna rankar företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Får man bra hjälp eller inte?

- Det handlar om att försöka hitta möjligheter istället för hinder. Man har ändrat arbetssätt i Rättvik. Förr, om någon skickat in ansökan och den var inte korrekt ifylld, skickade man ut ett brev och skrev att ansökan inte var komplett och kanske ingen mer förklaring än så. Med den nya modellen tar man kontakt istället och berättar vad som saknas och hur det enklast kan kompletteras.

Man sparar tid genom att hjälpa göra rätt

Vad Rättvik upptäckte var att helt plötsligt gick alla ärenden mycket snabbare och enklare. Man slapp byråkratin med att skicka brev fram och tillbaka.

- I stället för att sitta på kommunen och vara irriterad över att blanketter inte är rätt ifyllda så tar man tag i det. Ingen fyller i fel med flit utan det är när man inte förstår, säger Sofia Karlsson.

Under våren 2019 planerar LRF-regionen ett uppföljande möte med kommungruppsordföranden och kommunalråd plus någon som jobbar med tillståndsfrågor på respektive kommun.

Det finns förbättringspotential i hur företagarvänligt myndigheterna arbetar

Nästa steg för LRF-regionen är att få länsstyrelsen i Västra Götaland att arbeta mer företagarvänligt.

 - Där finns det förbättringspotential, det är helt klart. Förvaltningslagen säger ju att man ska ge stöd till företagare. Men man känner en osäkerhet från länsstyrelsen i detta, som om de inte vet om de får. Men det får de visst, säger Sofia Karlsson.

- Vi vill se tydligare att de tar hänsyn till den nationella livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet när de fattar beslut och då handlar det om avvägning mellan olika intressen, säger hon.