Hållbart därför att skogsbruket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt med den känsla och det ansvar som följer med att äga sin skog. Framtid genom de möjligheter som god tillväxt av förnybar skogsråvara innebär i omställningen till ett biobaserat samhälle. För landet därför att skogsnäringen tillför landet 200 000 arbetstillfällen och en nettoexport på 100 miljarder kronor. På landet därför att skogen växer över hela landet och brukandet av den bidrar till småföretagande och en levande landsbygd.

Läs mer om familjeskogsbrukets erbjudande här.

Skogens sociala värden

Vi vill att människor ska känna sig välkomna ut i den brukade skogen för att ströva och uppleva vad naturen har att erbjuda, men också för att lära känna skogsägare som förvaltare och brukare av landets viktigaste naturresurs. Vi vill värna om skogen som tillgång för alla enligt allemansrättens ömsesidiga regler.

LRF Skogsägarna arbetar tillsammans med skogsägarföreningarna med pilotprojekt för att utveckla arbetssätt för att få fler människor ut i den brukade skogen.

LRF Skogsägarna ställer sig bakom de målbilder för friluftsliv och upplevelser som tagits fram i Skogsstyrelsens dialogprojekt.  Skogsägarföreningarna utbildar sina anställda, förtroendevalda och entreprenörer i hur man kan bruka skogen så att människors upplevelser av skogen berikas och utvecklas.