Utredningen ska lämna förslag på åtgärder för att stärka äganderätten till skogen, nya flexibla skydds- och ersättningsformer samt att internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

– Vi välkomnar en utredning som syftar till att värna och stärka äganderätten i skogen, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. Detta är fundamentala frågor som vi länge arbetat för att de ska få en lösning.Utredare blir Agneta Ögren, lagman i Umeå tingsrätt. Utredningen ska vara färdig den 1 juli 2020.

– Vi förväntar oss att utredningen kommer med förslag för att skapa en efterlängtad tydlighet och långsiktighet i skogspolitiken. Då ges Sveriges skogsägare förutsättningar för att bidra med ett hållbart brukande av skogen till ett fossilfritt samhälle och en hållbar utveckling, säger Paul Christensson.