AW-IMGP-0882

Inför höstbudgeten: Till- sammans får vi landet att växa

Sveriges gröna näringar – jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring – kan bidra mer till den svenska ekonomin och småföretag på landsbygden ge nya arbetstillfällen i hela landet.

Vi är Sveriges bönder

I september 2015 lägger den rödgröna regeringen, med statsminister Löfven i spetsen, fram höstbudget och regeringsförklaring . För att dessa ska innehålla de gröna näringarnas perspektiv och idéer gäller det att LRF mobiliserar hela folkrörelsen och försöker påverka utformningen.

LRF tycker därför att det är mycket viktigt att regeringen använder Konkurrenskraftsutredningen som grund för sina kommande förslag om statens budget och om den nationella livsmedelsstrategin. Med utredningens förslag på plats ökar förutsättningarna för en tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen.

Andra åtgärder som är viktiga för landsbygdens utveckling är en förstärkning av Landsbygdsprogrammet och ökade resurser till infrastruktur. Dessutom ser vi att vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av våra vatten inte är ökade regler och begränsningar. Vi vill istället att de viktigaste styrmedlen ska vara rådgivning, utbildning, forskning och riktade investeringsstöd.

Därför är tillväxt och konkurrenskraft, landsbygdsutveckling och vattenfrågor huvudfokus inför hösten.