Utan landet fungerar inte staden. Vi producerar mat och energi och erbjuder upplevelser. Inte som nöjespark eller museum, utan som ett stort nätverk av professionella företagare som jobbar hårt för att hålla igång hela Sverige. Det har alla nytta av. Då tycker vi att det är rimligt att det inte ska vara svårare att bo och jobba på landet än i staden.

Så här kan politiken göra det möjligt:


Rusta upp landbygdens finmaskiga infrastruktur.

  • Utöka det redan exiterande anslaget till enskilda vägar med 40 procent så att vägar och broar kan fortsätta att transportera livsmedel och skogsråvara.

Förstärk landsbygdsprogrammet.

  • Öka budgeten med 10 procent från 2016 så att åtgärder som främjar tillväxt och konkurrenskraft förstärks. Det kan handla om kompetensutveckling och investeringar, men även om det nya kompensationsstödet och förstärkta miljöersättningar.

Genomför utredningen om effektivare miljöstyrning.

  • Gå vidare med förslagen i utredningen om effektivare miljöstyrning för att öka effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i tillståndsgivning och tillsyn.  

Fyll den kommande parlamentariska landsbygdsutredningen med substans.

  • Utredningen måste leverera konkreta förslag inom områden som infrastruktur, det vill säga bredband, mobilnät, vägar med mera, liksom småföretagarfrågor och äganderätt inklusive jakt och vilt.