Vi får landet att växa reklamfilm

Tillsammans får vi landet att växa!

LRFs medlemmar driver 70 000 företag med sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det är företag som erbjuder samhället resurser för en hållbar utveckling. Hösten 2017 satsar hela LRF på ett kunskapslyft för kommunpolitiker under vecka 39 och 40. Här får du veta vad som är på gång.