LRF Dalarnas regionförbundsstämma äger rum måndag 27 mars kl. 14.30 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik och efterföljs av en middag på kvällen för fullmäktige.

Cirka 50 fullmäktige från regionens 28 lokalavdelningar och LRF Ungdomen hälsas välkomna tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster. I vanlig ordning ska styrelse väljas, motioner debatteras och förtjänsttecken delas ut. 

Valberedningen föreslår Eva Åkerman, Rättvik, och Peter Andersson, Borlänge, att efterträda de avgående styrelseledamöterna Anders Haglund och Kerstin Granath, som avsagt sig omval. Läs mer

Landshövding Helena Höij gästar stämman.

Innan stämman börjar finns möjlighet att besöka utställare och träffa ledamöterna i regionförbundsstyrelsen. 

 

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna finns här

Tryckta exemplar finns på plats på stämman och kan också kan beställas via dalarna@lrf.se eller 010-184 45 12.

 

Hålltider

13.30-14.15  Fullmäktigeregistrering, fika och mingel med utställare
14.30            Stämman öppnas
14.50             Stämmoanförande av Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna
15.05             Stämmoförhandlingar
16.00             Anförande av Helena Höij, landshövding
                      Bensträckare    
                      Stämmoförhandlingarna fortsätter
18.20             Information om We Effect och insamling, Anita Boman Daniels
18.30             Stämmoförhandlingarna avslutas
19.00-21.30   Middag med utdelning av utmärkelser, avtackningar
21.30-22.30   Fortsatt samkväm för de som önskar

 

Inkomna motioner

Det måste finnas ett starkare lagskydd i Fastighetsbildningslagen (FBL) för fäbodar i samband med omarronderingar.

Ursprungsmärkning på produkter gjorda av svensk skogsråva

Underlag för att kunna begära bättre konsekvensanalys-helhetssyn vid åtgärder som exploaterar de gröna näringarnas arealer.

Stärk äganderätten för drabbade av industriell vindkraft

 

Anmälan

Anmälan för dig som inte är fullmäktig görs snarast via detta anmälningsformulär: Klicka här för anmälan

Valda fullmäktige anmäler sig via ett annat formulär som skickats ut tillsammans med kallelsen.

 

Frågor

Kontakta Bränd Erika Forssell, 010-184 42 54, brand.erika.forssell@lrf.se, om du har frågor.