Frakten

gotlandsfärjan

LRF Gotland arbetar aktivt för att gotlandstrafiken ska fungera bra så att det ges samma goda förutsättningar att bo och leva på Gotland samt att driva lantbruk och verka inom de gröna näringarna på ön som på fastlandet.

Gotlandstrafiken är livsnerven för hela ön. Det är viktigt att den fungerar och uppfyller gotlänningarnas, företagarnas och besökarnas behov. Om trafiken inte uppfyller behoven blir det svårare att hitta kompetens och arbetskraft och det påverkar hela samhället inklusive lantbruket och besöksnäringen. Fungerar inte besöksnäringen fungerar inte lantbruket på ön. 

För det gotländska lantbruket, som producerar fyra till fem procent av Sveriges primärproduktion och har en stor förädling, är likvärdiga villkor på fraktpriser och möjlighet att ingå i Sveriges logistiksystem avgörande för att vi ska kunna fortsätta att producera och bidra till det gotländska samhället, men också till den nationella livsmedelsberedskapen. Gotlandstrafiken är därför LRF Gotlands absolut högst prioriterade fråga. Företagare på Gotland måste ges samma förutsättningar att konkurrera som företagare på fastlandet och därför arbetar LRF Gotland aktivt för att trafiken ska uppfylla detta behov, exempelvis när det gäller fart och kostnader.    

LRF Gotland står bakom de gotländska ståndpunkterna för gotlandstransporter som du hittar här: https://www.gotland.se/standpunkter.  

 

Färjetrafiken är livsviktig! - YouTube

Gotlandstrafiken Slutrapport 2022 (1)

Gotlandstrafiken Slutrapport 2022.KORT.FINAL (1)

Gotlandstillägget Och Fraktkostnader 2022

 

gotlandsfärjan