Här samlar vi information med både lokal, regional och nationell anknytning som kan vara till nytta för dig som företagare inom det gröna näringslivet under en torr sommar. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. 

Så ser läget ut på Gotland

Efter en vår med mycket frostnätter inleddes sommaren på Gotland med en period av torka. Det påverkade den första vallskörden för lantbrukare på ön. Uppskattningsvis gav den första vallskörden 70-75 procent av normalskörd sett till hela ön. Några drabbades mer och andra mindre. Skillnaderna för enskilda lantbrukare varierade mellan 40 och 100 procent av normalskörd.

Från den 11 juli och två veckor bakåt har regnmängden varierat mellan 2-60 millimeter. Andra skörden har varit alltifrån obefintlig till ok beroende på nederbördsmängden. På de håll där det kommit regn ser man hoppfullt på tredje skörden.

Spannmålsskörden har hittills varit cirka 50-60 procent av normalskörd över ön. Det kan konstateras att det kommer att bli halmbrist.    

Betesmarksförmedling och råd: 

Betesmarksförmedling | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Råd från Växa när vi drabbas av torka

Är du orolig och behöver någon att prata med? Kontakta gärna vår omsorgsgrupp på Gotland eller våra bondekompisar. 

Information från myndigheter

Här hittar du information om torka från myndigheter.

Länsstyrelsen Gotland

Jordbruksverket

LRF Riks sida om torkan 2023

Våra kontaktpersoner

För torka: Karin Oscarsson. För skogsbrand: Anna Åman.

Regional kontaktperson för torka och skogsbrand vecka 28-32:
Carl Selling, mail: carl.selling@lrf.se eller telefon 010-184 42 07.

Anna Åman

Anna Åman

Sakkunnig: skog och viltförvaltning

Karin Oscarsson

Karin Oscarsson

Sakkunnig: vatten, miljö, växtodling, CAP, beredskap

Så arbetar LRF på nationell nivå

Torka

Här kan du ta del av den gemensamma torkasidan från LRF som innehåller till exempel information från myndigheter, frågor och svar samt fördjupning inom olika områden som härrör från torkan.

Läs mer på LRF Riks sida om torkan
Torka

Tips att tänka på nu för att planera situationen på gården:

 • Se över din grovfodersituation och anpassa din foderstat därefter med din foderrådgivare.
 • Kan ni efter tidig tröskning så en gröda och ensilera grovfoder i höst, vinter? Eller få en växtodlare i närheten att odla som ni sedan kan köpa?
 • Har ni spannmål som ännu inte är mogen och inte finns kontrakt på? Överväg att helsädsensilera/sälja på rott för att skapa en buffert.
 • Kolla med spannmålsodlare om de har spannmål till sina tecknade kontrakt, annars erbjud eventuellt ert spannmål i hjälp mot halm eller att de odlar grovfoder till er i höst.
 • Kontrollera med potatis och grönsaksodlare om de har några partier med dålig kvalitet att sälja.
 • Har ni eller grannar outnyttjade skogsbeten? Länsstyrelsen har betesförmedling. 
 • Finns det möjlighet att köpa in mer grovfoder eller halm? 

Som växtodlare är det svårare att göra åtgärder nu i fält, mer än att se om det kan vara värt att sälja helsäd för att minska behovet att ytterligare insatser i grödan.

Mer långsiktiga åtgärder är vattenhushållning, dikesunderhåll, dränering och bevattning.

Det finns säkert fler åtgärder ni kan göra om ni diskuterar med era kollegor eller inom LRF avdelningen.

För att optimera åtgärderna på eran gård rådfråga eran rådgivare.

Råd kring brand

Nu är det mycket torrt i skog och mark. Räddningstjänsten uppmanar lantbrukare att vara försiktiga vid arbete på fälten samt att man förbereder sig för att en brand kan uppstå. 

Detta kan man göra genom att:

 • Ha tillgång till fungerande mobiltelefon.
 • Ha uppsikt över de delar av fältet man redan har slagit eller tröskat.
 • Ha tillgång till eget vatten för att kunna påbörja släckning.
 • Slå vallen eller fältet i mindre sektioner.
 • Avgränsa redan tröskade delar i spannmålsskörden med hjälp av tallriksharv eller liknade.
 • Att ha grannsamverkan och kontakt med angränsande lantbrukare så att man snabbt kan hjälpa varandra om brand skulle uppstå.
 • Uppge rätt adress eller position vid larm till SOS Alarm telefonnummer 112

Se även dessa länkar:  
        https://www.lrf.se/nyheter/stor-risk-for-skogsbrand/
        https://www.lrf.se/nyheter/var-vaksam-pa-riskerna-for-brand/