Heidi kalv skolkontakten

Skolkontakten

LRF arbetar med skolan på en rad olika plan. Syftet är att informera elever och lärare om det svenska lantbruket och matproduktionen samt att skapa intresse för den gröna näringen så att den blir ett lockande och naturligt yrkesval.

LRF Skolkontakt riktar sig främst till barn i förskolan, elever på låg- och mellanstadiet och lärare. Lantbruket är ett levande läromedel och förutom att bidra med skolmaterial i form av broschyrer, affischer och böcker kan vi även bistå med besöksgårdar.

LRF Gotland bjuder in alla elever i årskurs fyra på ön till ett besök på en bondgård, något vi började med för några år sedan. Vår förhoppning är att alla fjärdeklassare skall få möjlighet att komma till en gård. Vi har bestämt oss för att ha besöken på våren, det som passar lärare och elever bäst.

Klassen får en anvisad tid att vara på gården och visas runt med hjälp av en guide. Besöket tar ca två timmar och vi bjuder på en korv och ngt att dricka.

Vi kommer ut till de anmälda klasserna innan gårdsbesöket. Det blir en timmes spännande information om lantbruk! Besöket och informationen är kostnadsfritt. Tyvärr har vi ingen möjlighet att hjälpa till med transporter.